Alfa Romeo Forum banner
1 - 1 of 1 Posts
G

·
Discussion Starter · #1 ·
Hallo,

Misschien wel bekend bij iedereen van dit forum, alleen deel ik het toch even mede. (Voor diegenen die het nog niet weten!)
Mijn panel voor de kachel deed het alleen op stand 4. Alle andere standen waren defect! Nu heb ik de kachelzekering (Onder het dashboardkastje helemaal achteraan, zit met twee ster schroeven bevestigd en zit een kabel aan!) vervangen en Voila klaar is Kees! Alles deed het weer.

Groeten Ben
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top