Alfa Romeo Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Има ли интерес към Alfa Romeo 155 4x4

Здравейте! Регистрирах се за да Ви попитам дали според Вас ще има интерес към Алфа 155 4х4, бензинов двигател, 2.0, кожен салон, климатроник - работещ- всичко си й работи. Караме я над 15 години, обаче вече не смогвам с разхода й. Иначе си е идеална. Рових се по разни страници, но дори не открих никъде такава. Зная, че са много малко такива автомобилите в БГ, но има ли смисъл според вас да я качвам за продажба и да ме ориентирате ако може за цена. Благодаря предварително!

VCS scanner support scomprehensive diagnosis and reading of control modules.
Successful diagnostics means proper detection of all ECMs.
It works with over 40 makes, 1,000 vehicle system, work for Aisa,America, Europe, Australia cars.
Multi-function with English/Spanish/French/Polish/Turkish/Chinese/Russian language choice.
 

·
Registered
Joined
·
5,696 Posts
За съжаление, моят български не е много добра.
Цената зависи от състоянието на колата, ръжда, пробег.

някои снимки могат да помогнат.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top