Alfa Romeo Forum banner

3 spoke 18

  1. 3 spoke 18" alloys

    Alfa MiTo
    Picked these 3 spoke 18" wheels and tyres for £250 on ebay!
Top