Alfa Romeo Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-1 of 1 Results
  1. Alfa 155
    Има ли интерес към Alfa Romeo 155 4x4 Здравейте! Регистрирах се за да Ви попитам дали според Вас ще има интерес към Алфа 155 4х4, бензинов двигател, 2.0, кожен салон, климатроник - работещ- всичко си й работи. Караме я над 15 години, обаче вече не смогвам с разхода й. Иначе си е идеална. Рових...
1-1 of 1 Results
Top